Nieuwsbrief 23 november

Beste Kaïn-ers,

Inmiddels zijn we in de tweede week beland van onze musical-lockdown. Er zijn in de inbox van de musical de nodige berichten ontvangen, dus tijd om die te delen én om info te verstrekken over de sing along op 24-11!

Huiswerkopdrachten
Zo langzamerhand worden de eerste gemaakte huiswerkopdrachten ingeleverd. Zo heeft Hidde een karakterstudie van Abel gemaakt en zich verdiept in lied 4, “Dat is er één”. Hetty heeft de rol van de intrigant in scène 10 verder uitgediept en daar de verschillende sferen met kleuren geduid. Clarie maakte een gedicht in de vorm van een elfje over “Kwaad in mij”. Dat lied inspireerde Ineke Vos tot een beschouwing over de ongemakkelijkheid van de tekst en de slechte kant die ook in een mens huist. Bedankt voor jullie creativiteit! Jullie bijdragen zijn toevertrouwd aan Marit; die helpen haar met het verder kleuren van de musical 🙂

Favoriete liedjes
Deze week steekt het lied “Tohoe wavohoe” er wel boven uit:

  • Majanne spreken de wringende akkoorden en de verschillende akkoorden in het lied aan;
  • Frederike geeft aan dat uit het niets zoveel moois wordt gecreëerd (maar ze heeft nog een grotere favoriet);
  • Victor benoemt de melancholie bij “avond en morgen”, maar ook de rake teksten vanaf bijvoorbeeld maat 190.

“De toren van Babbel” is favoriet bij Ineke Opstal, omdat het zo lekker weg zingt. Nadeel is wel dat het lied lang blijft hangen… Ook “Na mij de zondvloed” is aanstekelijk, vooral de muziek, volgens Hidde. Clarie vindt het weerbericht leuk en de psalm -elke musical van Gerard en Gerard heeft er één- mooi.

Casper heeft ronduit een voorkeur voor de liederen 12 en 13, maar geeft ook aan dat dit komt omdat hij daar zelf in mag zingen. “Kwaad in mij” hakt er volgens hem ook lekker in.

Tot slot zijn er nog andere teksten genoemd, die zo treffend zaken verwoorden. Christel noemt “Er is leven”. Zij werkt met mensen met een ernstige verstandelijke beperking en hoe goed is het als (ook) zij oordeelloos worden gehoord en gezien. Frederike noemt een lied waar we nog niet mee bezig zijn: “Hulp en tegenover” met poëtische teksten en muziek die zo goed daarbij voegt: in mineur als de mens alleen is en in majeur als het leven wordt gedeeld. Hoe mooi gevonden!

Allemaal bedankt voor de bijdragen van deze keer. Wie volgen er? Mail je favoriet naar

Sing along
Ieder koorlid is morgenavond van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Teams-vergadering “Sing along musical Kaïn”. Wat houdt dat in? Vanaf 19.45 uur tot 20.00 uur kun je via het openen van deze link (door erop te klikken of in een browser te plakken):

Teams-link

meekijken en -luisteren met dirigente Thilly en Ineke Opstal (piano), die dan in Het Brandpunt zijn en liederen gaan doornemen. Voor het zover is, kom je waarschijnlijk eerst in de lobby/ wachtruimte terecht, waar ik eenieder zo snel mogelijk uit probeer te bevrijden (vanaf 20.00 uur wordt dat lastiger i.v.m. de opnames, dus graag op tijd aanmelden).

Belangrijk
  • Open de link vanaf je mobiele telefoon of tablet;
  • Op een rustige plek (met zo min mogelijk omgevingsgeluid);
  • Gebruik -als je die hebt- oortjes en zet in het begin in ieder geval je microfoon uit.

Het is morgen een groot experiment en de kans bestaat dat het niet of niet helemaal gaat lukken: op voorhand sorry als dat het geval is, maar we proberen er het beste van te maken. Als we iedereen wel in de meeting krijgen, gaan we starten met inzingen en uitproberen of er ook microfoons open kunnen. Dan is het wel van belang dat je met oortjes werkt, om rondzingen te voorkomen. Het risico is echter groot dat we veel vertraging ervaren, waardoor het niet goed werkt. We gaan het ervaren en hopen dat je erbij bent!

Met muzikale groet,

namens het productieteam,
Ferdinand Contant