Nieuwsbrief 12 februari

Beste Kaïnners,

Wat was het fijn om gisteren weer met elkaar te kunnen zingen! Na zo’n lange tijd gedwongen rust is het mooi om te zien dat het enthousiasme er nog steeds (of weer) is!

Afmeldingen

Er waren gisteren veel afmeldingen door allerlei oorzaken. Wel heel fijn dat de meesten het ook even mailen als ze niet kunnen. Dan kunnen wij er rekening mee houden. Het liefste zien we natuurlijk dat iedereen er is, maar als dat niet gaat is een mailtje wel fijn. Helaas zijn er ook mensen die hebben aangegeven af te haken, omdat de wijziging van onze planning niet meer samengaat met andere activiteiten. Daarom stoppen Wilma Biegstraten, Margreet van Renselaar en Tineke Snaterse met hun deelname. Wilma blijft echter wel actief achter de schermen en in ieder geval achter het PC-scherm om onze website bij te houden. 

Vanwege de verschuiving van data gaan we soepeler om met als je een keer niet kunt. We vinden het belangrijk om met zoveel mogelijk mensen vanaf het eerste moment de musical te gaan uitvoeren!

Nieuwe deelnemers?

Onze groep is qua aantal deelnemers nog steeds ruimschoots genoeg om de musical mee te doen. Mocht je echter mensen kennen die alsnog graag mee willen doen in het koor (en zeker tenoren of bassen), dan is het mogelijk om deze maand nog in te stromen. We hebben nu namelijk nog een klein half jaar voor de uitvoering en dat lukt nog wel. Mocht iemand interesse hebben, laat die dan mailen naar  met contactgegevens. Dan nemen wij contact op! We gaan deze oproep volgende week ook doen in de kerkelijke nieuwsbrieven.

Komende repetitie

De volgende repetitie, die van 16-2, vindt een dag na de persconferentie plaats. We weten nu nog niet precies wat die gaat brengen. Daarom is de basislijn:

19.45 – 20.45 uur: alten en bassen partijrepetitie;

21.00 – 22.00 uur: sopranen en tenoren partijrepetitie. 

Wel kun je eerder komen (sopranen en tenoren) of langer blijven (alten en bassen). De partijrepetities houden we wel vast, maar je kunt dan in het andere uur wel lekker meezingen. Aan de hand van de persconferentie bepalen we woensdagavond na afloop hoe we verder gaan met de zangrepetities. 

Mocht de persconferentie bijzonderheden opleveren voor (het vervallen van) maatregelen m.b.t. QR-scan, mondkapjes en/ of afstand, dan mailen we dat dinsdagavond nog.

Huiswerk 

Zang: lied 8 herhalen, Psalm 104 vanaf maat 19 t/m 51, lied 5 herhalen en bij lied 3 (Luissster naar mij) oefenen op de timing van de sss-jes.

NB. graag alle muziek meenemen en thuis oefenen!

Toneel: scènes 1 t/m 4 uit het hoofd leren. Verder starten we woensdag a.s. met scène 5, maar daarvoor nog niets doen!

Oefenzaterdagen

In het oefenschema zijn ook de oefenzaterdagen opgenomen. Zaterdag 24 september staat bij een aantal deelnemers onder druk vanwege andere activiteiten. Anderzijds is deze ook vrij laat in de tijd, dus overwegen we om die naar 3 september te verschuiven. Willen jullie die vast voorlopig reserveren? Wordt vervolgd.

Tot slot 

Heb je nog inspiratie om dierenparen op knijpers te maken, er is nog ruimte in de ark ;). Verder zijn creatieve bijdragen rond de musical welkom. We plaatsen die weer graag op de website. 
Graag tot volgende week woensdag!