Nieuwsbrief 25 februari

Beste Kaïners,

Het was weer een feest om met het voltallige koor te kunnen zingen, afgelopen woensdag. Weliswaar waren we niet helemaal compleet, maar toch! Met ingang van vandaag is ook de QR-scan van de baan, dus de eerstvolgende keer kun je weer zo binnen lopen 🙂

Woensdag 2 maart
Geniet van een rustige avond, want het is voorjaarsvakantie! We repeteren om die reden niet, maar als je niet zonder de musical kan is er altijd nog de mogelijkheid om zelf te gaan oefenen 🙂

Woensdag 9 maart
We hebben weer repetitie, aanvang 20.00 uur en inloop vanaf circa 19.30 uur. 

Muziek: Psalm 104 afmaken, “bevel is bevel” en “Na mij de zondvloed”

Toneel: scène 2 en 5. Mocht er nog tijd over zijn, dan ook scène 4.

De rollen zijn redelijk gevuld (hier en daar nog iemand nodig die een zin zegt), maar….we zijn nog wel op zoek naar een echte kenau!

Zaterdag 12 maart
We hebben voor het eerst een oefenzaterdag. We gaan deze goed benutten door het hele eerste deel van de musical te doen, tot aan de pauze!

Probeer teksten en muziek al zoveel mogelijk in je hoofd te hebben (of werk met geheugensteuntjes). Overigens is ook de band er deze zaterdag bij, met uitzondering van Theo (vakantie). We kijken nog even hoe we dat gaan opvangen. 

Het is de bedoeling dat je voor bij de lunch zelf wat te eten meeneemt. Wij zullen zorgen voor melk/ karnemelk/ sapje. Als je graag wat wilt meenemen voor tussendoor (bijvoorbeeld bij de koffie/ thee) dan is dat helemaal goed. 

Woensdag 16 maart
Vergeet niet vooraf te gaan stemmen voor de gemeenteraad! We kunnen deze avond vanwege het stemmen niet in Het Brandpunt terecht, maar er is ons gastvrij onderdak geboden in de Inham aan de Hamseweg in Hoogland! 

Tot slot 
Bedankt voor het meedenken over mensen voor licht en geluid. Op woensdag 9 maart staat er al een gesprek gepland met mogelijke technici!

Voor nu een fijn weekend gewenst en -indien van toepassing- fijne vakantieweek, maar in ieder geval tot Kaïn!

Het productieteam