Nieuwsbrief 18 maart

Beste Kaïnners,

Het is niet alleen reizen door de oerverhalen, afgelopen woensdag was het ook een reis naar een volgende kerklocatie: na Het Brandpunt en de Veenkerk in de Kamers, was het oefenen in de Inham. Thilly gaf aan dat het wat haar betreft voor herhaling vatbaar is, dus wie weet! 

Repetitie 23 maart

Volgende week repeteren we weer in Het Brandpunt. Dan staat er het volgende op het programma:

– Zang: herhalen psalm 104 en doorgaan met Hulp en tegenover;

– Spel: verder met scène 9.

Bezoek aan het Icoon

Begin deze week hebben Marit en Ferdinand een bezoek gebracht aan het Icoontheater in verband met de uitvoeringen daar. Het is een mooie zaal en heel geschikt voor onze productie, zeker ook in combinatie met de voorzieningen daar. Het is nu even puzzelen wat er vooral qua geluid extra nodig is. Degene die voor het licht zou aanhaken, zag het bij nader inzien toch niet zitten. Daarom kijken we op dat vlak nog even verder. 

We gaan nu langzamerhand de beelden per scène inkleuren, zodat daarop een licht- en geluidplan kan worden gemaakt. Ook op dat vlak komen we dan verder!

Tot zover, goed weekend en tot woensdag!

Het productieteam