Nieuwsbrief 13 mei

Beste Kaïnners,

Het was weer genieten om samen met de band te kunnen zingen, afgelopen woensdag! Natuurlijk zijn er nog punten waaraan gewerkt moet worden, maar de contouren worden steeds duidelijker. Dat geldt ook voor de opstelling van het koor in V-formaat. In beginsel komen we behoorlijk ver met 4 rijen met ieder 12 zitplaatsen. Overigens zullen dat tijdens de voorstellingen geen stoelen worden, maar krukken/ dozen van karton, die ook als bouwstenen voor de toren kunnen worden gebruikt. Tijdens de oefenzaterdag in juni gaan we in de theateropstelling oefenen: dan gaan we de band opstellen in de twee driehoeken achter de V-opstelling.

Repetitie 18 mei 

Op 18 mei hebben we weer een “gewone” repetitie. Dan pakken we het volgende op:

– spel: scènes 8 en 10;

– muziek: werken aan de overgangen van de melodieën én zacht bij “ah”/ “(d)oe” in de liederen 11 (psalm 104) en 16 (er is leven) en het ritme van lied 2 (Kwaad in mij).

Repetitie 25 mei

Mogelijk sluit Gerard van Amstel deze repetitie aan. Deze gaat dus wel door (ondanks de Hemelvaartsdag daarna).

Vooruitblik 

Voorafgaand aan de uitvoeringen willen we medewerking gaan verlenen aan een aantal vieringen om de musical te promoten. Dat zal in september zijn in de Inham, de Veenkerk en Het Brandpunt. Vóór de zomervakantie gaan we mogelijk al een keer zingen in Soest en mogelijk na de uitvoeringen nog een keer bij Sherpa (gewoon omdat het leuk is).

Tot zover deze dienstmededelingen. Fijn weekend en tot woensdag, tot Kaïn!

Hartelijke groet,

het productieteam