Nieuwsbrief 21 mei

Beste Kaïnners,

Afgelopen repetitie hadden we redelijk veel afmeldingen (een stuk of 15). Hoewel we lekker konden zingen, betekent dat wel wat voor de effectiviteit van de repetities. Aangezien het de komende woensdag (25-4) de dag vóór Hemelvaart is en bij peiling bleek dat er ook dan veel leden afwezig zijn, hebben we besloten deze repetitie te laten vervallen. Iedereen is dus vrij op 25-4.

Dat betekent dat we vanaf 1 juni met volle kracht gaan werken aan het afronden van de muziek en het spel. De onderbreking tijdens de zomervakantie betekent namelijk dat we eind augustus/ september alles weer gaan ophalen. Wat de muziek betreft, gaan we vóór de oefenzaterdag in juni nog enkele malen samen met de band repeteren! De eerstvolgende repetitie, die van 1 juni a.s., zetten we daarop in. Dat zal ook de repetitie zijn waarbij Gerard van Amstel dan komt luisteren.

Voor nu allemaal een fijn weekend gewenst, een goede Hemelvaart en tot 1 juni, tot Kaïn!