Nieuwsbrief 10 juni

Beste Kaïnners,

Hierbij weer de info voor de volgende repetitie: dat wordt weer een avond samen met de band! Verder ook vast een vooruitblik naar de oefenzaterdag (25-6).

Repetitie van 15 juni

We gaan deze avond tot de pauze als volgt aan de slag:

– Spel: scène 9, tweede deel (Adam, Eva, Kaïn en intriganten) en mogelijk nog scène 11 in zaal 1 en 2;

– Muziek: met de band nemen we in de kerkzaal de liederen tot aan de pauze (in de musical) door.

Na de korte pauze gaan we het als volgt doen:

– In de kerkzaal nemen spelers en band de tussenstukjes en timing daarvan door;

– De alten/ sopranen gaan met Thilly mee naar zaal 1/2 om daar verder te repeteren;

– De tenoren/ bassen gaan met Ferdinand mee naar zaal 3 om daar verder te repeteren.

Mogelijk sluiten we dan nog gezamenlijk met een lied en bandbegeleiding af.

Op deze wijze hopen we dat de “wachttijden” voor iedereen zo beperkt mogelijk zijn.

Doorloop op 25-6

We starten de dag met een doorloop van het tweede deel. Na de lunch gaan we een doorloop doen voor de hele musical.

Op de agenda

  • 13-6: afstemming over het decor (locatie: bij Ferdinand thuis);
  • 15-6: repetitie met band;
  • 22-6: gewone repetitie;
  • 25-6: doorloop;
  • 29-6: gewone repetitie;
  • 5-7: laatste repetitie voor de vakantie:
  • 10-7: mogelijk optreden kerkdienst Soest;
  • 11-9: optreden in kerkdienst Veenkerk;
  • 18-9: optreden in kerkdienst Brandpunt.

Dat was het voor deze keer: fijn weekend allemaal en tot Kaïn!

Het productieteam