Nieuwsbrief 24 augustus

Beste Kaïnners,

Voor de meesten van ons zit de vakantie er inmiddels op en zoals gepland gaan we op woensdag 24 augustus weer starten. We gaan ons opmaken voor de laatste etappe en dan is het begin oktober tijd voor de uitvoeringen! Het gaat er nu dus echt op aankomen…

Aanwezigheid is belangrijk

Vanwege de lange doorlooptijd van de musical was het logisch om af en toe voorrang te geven aan andere zaken. Nu het er echt om gaat spannen, is het fijn als iedereen er steeds zoveel mogelijk is tijdens de repetities. Dat zal komende woensdag nog niet lukken (er zijn nog mensen weg), maar vanaf 31 augustus graag er zoveel mogelijk zijn!

We beginnen rustig

Komende woensdag gaan we gebruiken om weer in het zingen en spelen. Als je thuis wat wilt doen, neem je teksten dan vooral door van liederen en/ of spel. 

Publiciteit wordt belangrijk

Daarom willen we je vragen om in je eigen netwerk zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken om naar de uitvoeringen te komen. Er is al eerder een voorbeeld-tekst verspreid en de verkoop loopt via www.musicalkain.nl dus daar kun je geïnteresseerden naar verwijzen.

Verder heeft een aantal mensen ook aangegeven bereid te zijn om posters op te hangen. Die kun je komende woensdag meenemen. Als je die net vóór of begin weekend ophangt, loopt dat mooi parallel met de nieuwsbrieven, waar we ook weer berichten in plaatsen.

De zit-doos  

Nog niet iedereen heeft een doos en dat is -uitzonderingen daargelaten- wel een attribuut dat je nodig gaat hebben om tijdens de uitvoeringen (onder meer) op te kunnen zitten. De dozen zijn waarschijnlijk ook komende woensdag weer mee te nemen. 

We hebben er zin in en zien jullie graag woensdag, tot Kaïn!

Hartelijke groet van het productieteam