Nieuwsbrief 27 augustus

Beste Kaïnners,

Afgelopen woensdag was het erg warm om te zingen, maar we hebben het gedaan én hoe! Vrijwel alle liederen zijn doorgenomen en die zaten er nog redelijk goed in. Uitdaging voor de komende periode is het verder uit het hoofd leren. Zeker bij een lied als “Hulp en tegenover” (lied 14) waar heel wat dieren worden benoemd, is dat een uitdaging. Bijgaand tref je een spiekbriefje hiervoor aan :). 

Mailberichten vanaf nu voor alle medewerkers

We gaan nu echt de laatste periode in en de uitvoeringen komen in het verschiet. Daarom nemen we vanaf nu iedereen die meewerkt in de musicalberichten mee, zodat je op de hoogte bent van wat er leeft en speelt.

Repetitie van 31 augustus

Voor deze repetitie zijn geen andere bijzonderheden dan de teksten uit je hoofd te leren en te letten op wat je zingt: het invoelen en uitdragen. Als het goed is, zijn we deze repetitie weer behoorlijk compleet.

Doorloop op zaterdag 3 september

Zaterdag 3 september gaan we weer een doorloop doen (was aanvankelijk 24-9, maar is naar deze datum verzet: 24-9 mag je dus doorhalen). We gaan op 3-9 weer van 10.00 – 16.00 uur met elkaar aan de slag om de hele musical door te nemen! Dan is ook de bedoeling om je doos mee te nemen om op te zitten (dat geldt natuurlijk niet voor degenen die een stoel nodig hebben) en in zwarte kleding te komen. Neem verder zelf wat te eten mee; voor het drinken wordt weer gezorgd.

Als je achter de schermen meewerkt aan de musical, kun je tijdens de doorloop natuurlijk ook even komen kijken!  

Publiciteit

Op dit moment zijn er zo’n 220 kaarten verkocht, dus voordat we op de 1000 zitten is er nog wel wat werk te doen! De eerste posters zijn uitgedeeld om her en der op te hangen. Als je een goede plek weet, kun je komende woensdag ook één of meer posters meenemen.

Verder is het fijn als je je contacten op de musical wijst. Daarvoor is bijgaande tekst beschikbaar met -eveneens bijgaand- de afbeelding van de poster. Die kun je dus prima hiervoor gebruiken. 

Tot slot is er een korte tekst met afbeelding bijgevoegd, die je op social media kan plaatsen. Wellicht kan één van jullie daar het voortouw in nemen en anderen die liken en delen.

Voor nu een fijn weekend gewenst en tot woensdag, tot Kaïn!

Het productieteam