Nieuwsbrief 3 september

Beste Kaïnners,

Wat is er vandaag veel gebeurd en wat hebben we samen mooie stappen kunnen zetten, zelfs al waren we als koor, spelers en band niet helemaal compleet. Dat geeft vertrouwen richting de uitvoeringen. Er zijn niet alleen afspraken gemaakt over wat het koor doet (eerste concept bijgevoegd!); ook de kledinggroep kwam bij elkaar en er was afstemming tussen techniek – decorbouw en regie. Hierbij de belangrijkste info op een rijtje.

Programma komende tijd

De komende drie woensdagen zijn in Het Brandpunt. Dan gaan we eerder starten en wel vanaf 19.30 uur. Dat biedt de mogelijkheid om deze avonden de hele musical door te nemen. We stoppen dan om 22.00 uur en als het goed is. Doel is dat de musical een uur vóór de pauze duurt en drie kwartier daarna. Dat vraagt wel om snelheid in spel en overgangen en dat gaan we vooral oefenen.

De vierde woensdag oefenen we in Het Icoon en staat vooral het spelen op die plek centraal. Tijdens de generale repetitie op 1 oktober staan licht en geluid centraal en dan is ‘s avonds de eerste uitvoering!

Decor

Tijdens deze doorloop heeft de decorploeg al het één en ander laten zien. De basis wordt gevormd door het podium achter voor de band (8 meter breed en 2 meter diep), Daarvoor komt in het midden nog een verhoging van 30 cm van 1 bij 0,5 meter (voor de CEO, rechter e.d.). Verder natuurlijk de twee keer drie rijen in V-vorm.

De zitdozen hebben jullie vandaag al grotendeels uit kunnen proberen. Als de doos nog strak in model zit, is deze goedgekeurd. Als deze hier en daar uitloopt, moet je deze nog versterken. Voor degenen die om een stoel hebben gevraagd, gaan we dat regelen. Vooralsnog gaan we van zes stoelen uit. Daar komt een witte hoes overheen.

De tafel van de familie Noach zal een scharnier krijgen, waardoor deze -op de kant gezet- als beklaagdenbankje voor de rechtbank dienst kan doen. Er komen in het decor wolken aan de lucht, die bij het belichten de hemel verbeelden. De ark van Noach gaan we met eenvoudige elementen vorm geven (als suggestie). Overigens zijn de dierenparen op knijpers erg geschikt om op te doen als we in de dierenparade naar binnen lopen. Zo zijn er weer wat plannen gesmeed vandaag!

We hebben sinds vandaag een toneelmeester: Jan Berend van der Vlist (partner van Marleen en vader van Hidde) wil die rol op zich gaan nemen; welkom Jan Berend! Hij gaat zich vooral richten op de logistiek rond de rekwisieten en heeft al de nodige ervaring op dit vlak. 

Kleding

Marit heeft vandaag uitleg gegeven waarom we in het zwart zijn gekleed: dat leidt het minste af en biedt het beste contrast voor de kleuren in de rollen. In die rollen zijn verschillende kleuren verwerkt en samen vertegenwoordigen die weer kleuren in de regenboog, om aan te geven dat iedereen er bij hoort, ook Kaïn na het doodslaan van zijn broer.

Ten aanzien van de zwarte kleding is het uitgangspunt lange mouwen. Verder geen sieraden, horloges, glimmende haarclips e.d. Kleine oorbellen zijn geen punt, maar liever geen nagellak en parfums (wel deodorant graag). 

Oproep voor gilets

Wie heeft er nog een bruine gilet (voor Adam) en/ of een donkerrode/ auberginekleurig gilet (voor Abel) in de kledingkast hangen? Laat het weten!

Schminken/ grimeren

Hierbij ook een welkom aan Petra Plomp, die heeft aangegeven te willen helpen met het schminken/ grimeren! We hebben inmiddels zicht op wat er over is aan schmink van de vorige musical. Is er iemand die dit verder op peil kan en wil brengen?

Communicatie

Communicatie wordt de komende weken van groot belang. We hebben op basis van eerdere oproepen geen mensen die ons hierbij helpen. Gelukkig is Joke (mevrouw Noach) bereid om hierin te assisteren. Ben je of je iemand die hierin ook wil meehelpen, dan zou dat heel erg fijn zijn. Ik hoor het graag!

Wellicht is het ook leuk om een aantal quotes te verzamelen waarom men naar de musical Kaïn zou moeten komen kijken en luisteren. Wellicht kunnen we daar wat mee richting de kranten, nieuwsbrieven e.d. 

Teksten leren

Een aantal spelers en zangers heeft nog wat huiswerk te doen met betrekking tot het uit het hoofd leren van teksten. Vooral bij spelers kan dat vanaf nu niet meer met een tekstboekje: dan maar improviseren als je het niet meer weet. Uit het hoofd leren komt de snelheid in het spel ten goede en dat is de uitdaging voor de komende weken. De zangers hebben het iets makkelijker als ze goed op anderen letten, maar toch… Een spiekbriefje bij een enkel lied is niet erg, als het maar niet opvalt.

Tot zover dit bericht. Dank voor jullie inzet vandaag (spelers, zangers, bandleden), fijn weekend verder en graag tot woensdag a.s. om 19.30 uur, tot Kaïn!

Namens het productieteam,

Ferdinand Contant