Nieuwsbericht 5 oktober

Beste Kaïnners,

We kijken terug op een mooi weekend en hopelijk geldt dat ook voor het komende weekend. Tegelijkertijd hebben we verschillende meldingen ontvangen over positieve testen. Dat maakt dat we vanavond een aantal beslissingen hebben moeten nemen hoe hiermee om te gaan.

Uitgangspunten m.b.t. uitvoeringen komend weekend

Het eerste uitgangspunt is dat de voorstellingen doorgaan en niet worden verplaatst naar verder in de tijd: dat is onwenselijk en ondoenlijk. Een tweede uitgangspunt is dat deelnemers die echt ziek zijn, thuis uitzieken en dus niet meedoen. Wie vanaf de dag met eerste klachten vijf dagen in quarantaine is geweest en vervolgens 24 uur klachtenvrij is, kan vanaf dan gewoon meedoen. Voor een aantal deelnemers zal dat zaterdag of zondag het geval zijn.

Wie eerder klachtenvrij is, kan beperkt meedoen: we maken een afgeschermde plek in de coulissen waar degenen die klachtenvrij zijn, maar nog niet aan het aantal dagen voldoen kunnen meezingen (gemengd). Dat betekent wel dat de weg daar naar toe en daar vandaag een mondkapje verplicht is. We reserveren voor deze groep de zaal, die we afgelopen weekend voor ontspanning gebruikten, alsmede het toilet in de tweede (leegstaande) grimeerruimte. 

Ook binnen de band is sprake van enkele coronameldingen: voor wie fit genoeg is om te spelen, creëren we ook een aparte ruimte via schermen op het podium. Thilly heeft boven al een eigen plek en ook die wordt afgezet. Ook voor deze groep betekent dit dan mondkapje op op weg naar de plek toe en daar vandaan en gebruik van de hierboven benoemde ruimten. 

Vervangingen

Bij een aantal rollen zal vervanging nodig zijn. Daarvoor zijn al wat mensen benaderd. Wie het ziet zitten om de rol van krantenbezorger en/ of omstander (bij de ark van Noach in aanbouw) over te nemen: laat het z.s.m., maar uiterlijk donderdagavond 6-10 weten via een reply op dit bericht. We hebben als productieteam ook nagedacht over vervanging van andere rollen en daar ook een koers voor bepaald (waar we niet aan toe hopen te komen).

Tijdstip aanwezig zijn koorleden bij uitvoeringen

In het schema is uitgegaan van aanwezigheid van koorleden en spelers om 18.30 uur op vrijdag en zaterdag a.s. Dat lijkt ons -gelet op wat er moet gebeuren- te krap in de tijd. Het verzoek is om er vrijdag en zaterdag om 17.30 uur te zijn (en dan al gegeten te hebben) en op zondag om 12.00 uur. We moeten dit nog afstemmen met het Icoon, dus mogelijk krijgen we nog een herhaling van afgelopen zondag ;). Er volgt ws nog een aangepaste planning.

Wie heeft er nog bonnetjes voor Frank?

Degenen die nog bonnetjes hebben voor stoffen/ kleding, decor e.d. voor de musical: graag inleveren bij Frank, zodat hij dit kan afhandelen. Doen hoor!

Toch een beeldopname

Na het afgelopen weekend leek het ons toch mooi als er ook een videoregistratie van de musical komt. We hebben hiervoor Vuursteen Producties benaderd, die komende vrijdag opnamen gaat maken! Deze partij heeft in 2008 (!) ook de opnamen gemaakt van musical Paulus en was weer graag bereid om mee te werken.

Afrondend feestje

Zoals bekend gaan we na de voorstelling van zondag 9 oktober met elkaar afsluiten door wat te eten en drinken. Dat gebeurt in ontmoetingscentrum De Herberg, Watersteeg 85 in Amersfoort-Nieuwland. Dat is hiervoor een gezellige ruimte hiervoor, met ook parkeerruimte in de omgeving. 

Tot zo ver voor nu. Blijf gezond of zorg dat je dit weer snel wordt, want we zeggen graag: tot Kaïn!

Het productieteam