Laatste bericht

Beste oud-deelnemers aan musical Kaïn,

Afgelopen woensdag hebben we de reünie gehad van musical Kaïn, waarbij we lief en leed hebben gedeeld, hebben gezongen en vervolgens de musical (gedeeltelijk) hebben teruggekeken. dat alles met een hapje en een drankje erbij. We vonden het als productieteam heel gezellig en fijn om dit project zo af te kunnen sluiten!

Hierbij nog de laatste dienstmededelingen, ook mede voor degenen die er niet bij konden zijn:

Filmopname

De filmbeelden die we hebben getoond zijn qua geluid door Dennis van Amstel bewerkt, zodat de hinderlijke brom/ het geratel niet of nauwelijks meer hoorbaar is. Wie deze versie wil downloaden kan dat doen via https://youtu.be/f6rR4GcFe2A.

Foto’s

De foto’s zijn ook nog korte tijd te downloaden via de musicalwebsite. Je kunt dat het beste doen door als zoekterm “foto’s” in te voeren op de site: dan kom je er vanzelf. Let op: vanaf 1-1-2023 kun je niet meer bij de foto’s en film!

Productieteam

Na de uitvoeringen is het stil geworden voor het productieteam, behalve voor Frank, die nog druk is met de financiële afhandeling daarvan. Als productieteam zijn we begin december heerlijk uit eten geweest bij De Faam in Hoogland, waarbij de bon hebben ingezet die we van jullie als bedankje hadden gekregen. En -zoals ik woensdag al zei- het smaakte naar meer ;).

We hebben uitgesproken dat we als productieteam samen graag verder gaan. Dat zal de musical Sara worden, waar Gerard van Midden en Gerard van Amstel nu aan werken. Deze musical wordt in het voorjaar 2024 opgeleverd en vermoedelijk starten we dan met een informatieavond vóór de zomervakantie 2024 en de repetities daarna. De uitvoeringen zouden dan voor Pasen 2025 kunnen plaatsvinden.

Tot slot

We kijken heel tevreden terug op wat we samen hebben kunnen laten zien en horen aan vijf uitverkochte zalen. Eenieder bedankt voor de inzet, hoe en waar dan ook, groot of klein. Net zo belangrijk zijn de banden die door deze musical zijn ontstaan of (opnieuw) versterkt. Daarom nemen we dankbaar, maar ook met een beetje weemoed, afscheid van elkaar. Hopelijk weer snel tot ziens!

Met een hartelijke groet namens het productieteam,

Ferdinand Contant

PS. De mailbox van de musical wordt na dit bericht niet meer actief uitgelezen.