Aanmelden

Deelnemersbijdrage
Van de zangers en spelers wordt een deelnemersbijdrage gevraagd van € 75 per persoon. Maak vóór de start van de repetities in september de deelnemersbijdrage van € 75,- over op rekeningnummer NL31 INGB 0006 0078 36 t.n.v. Stichting Amateur Podiumkunsten Kerken Amersfoort-Noord o.v.v. je voor- en achternaam.

Van dit bedrag worden onder meer de kosten voldaan van eten tijdens de uitvoeringsdagen, mogelijk kleding en rechten op muziek en tekst. Het is geen kostendekkende bijdrage. Als deze bijdrage een belemmering vormt om mee te doen, kan contact worden opgenomen met Frank de Haan via .

Hoe kan ik me aanmelden?
Dat kan door onderstaand formulier in te vullen, na 1 september is het formulier dichtgezet.
Lukt dat niet, dan kan een mail worden gestuurd naar  onder opgave van naam, adres, leeftijd, mailadres, (mobiel) telefoonnummer, interesse als koorlid en/ of als speler (al dan niet met zang) en kerkelijke thuisbasis. Wil je (alleen) achter de schermen helpen?  Vul dan je interesse(s) in.