Deelname

Wat kost het aan tijd en wanneer?
Degenen met een rol en/ of koorleden worden wekelijks bij de repetitie op woensdagavond verwacht in de periode september 2021 tot en met maart 2022, met uitzondering van schoolvakanties. Daarnaast wordt er drie tot vier keer op een zaterdag gerepeteerd van 10.00 tot 16.00 uur. Hiervoor zijn de data volgende data vastgelegd: 20 november 2021, 29 januari 2022 en 12 maart 2022.
Ziekte en familieomstandigheden zijn uiteraard geldige redenen om er niet te zijn. Verder wordt van de zangers en spelers verwacht dat ze thuis tekst/ liederen doornemen.
Met iedereen die achter de schermen deelneemt, zal worden overlegd over het tijdstip van inzetten. Overleggen over decor, geluid/ licht en kleding zullen ook op woensdagavond zijn, maar (zeker) niet wekelijks.

Waar wordt er gerepeteerd?
In Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101 en/ of buitenruimte. De plaats en wijze van repeteren is in belangrijke mate afhankelijk van de (dan geldende) coronaregels. Voor het thuis oefenen zijn (digitaal) tekst en muziek beschikbaar (bladmuziek per koorpartij/ solo en geluidbestanden per partij en geheel).

Wanneer en waar wordt er uitgevoerd?
Er worden twee weekenden met uitvoeringen gepland. Daarvoor zijn nu (nog) drie weekenden in beeld: die van 25 mrt t/m 27 mrt 2022, van 1 apr t/m 3 april 2022 en van 8 apr t/m 10 april 2022. De plek van uitvoering is nog onderwerp van gesprek. De uitvoeringen vinden plaats in één of twee vierplekken in Amersfoort-Noord/ Hoogland.

Wat zijn de kosten en hoe kan ik me aanmelden?
Alle informatie over kosten een aanmelden zijn onder hier te vinden.